Algemeen

Trends in cybersecurity

Wanneer u veel investeert in digitale ontwikkelingen in uw bedrijf, weet u ook dat dit alles goed beveiligd moet worden. Met meer digitale ontwikkelingen is het ook belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. Iedere dag worden namelijk nieuwe digitale bedreigingen en risico’s ontdekt waar u uw bedrijf tegen zal moeten beschermen. Wij vertellen u graag meer over de trends in cybersecurity.

Het inzetten van machine learning

Machine learning zal aan beide kanten meer ingezet gaan worden. Gigantische hoeveelheden data kunnen middels machine learning verwerkt worden en er kunnen op grote schaal analyses op uitgevoerd worden om kwetsbaarheden en verdacht gedrag te detecteren. Echter is dit niet alleen een trend in cybersecurity, maar ook in de aanval. De aanvallers zullen machine learning namelijk ook in gaan zetten om te leren van de bescherming van de verdedigers en detectietechnieken te kunnen ontwijken.

De kwetsbaarheid van serverless apps

Steeds meer bedrijven maken gebruik van serverless apps omdat ze zich hierbij niet bezig hoeven te houden met serverbeheer. Dat biedt natuurlijk diverse voordelen, maar deze apps zijn, juist omdat ze geen server nodig hebben, kwetsbaar voor aanvallen. Ze zijn bijvoorbeeld kwetsbaarder voor aanvallen die misbruik maken van onderlinge afhankelijkheden tussen applicaties, verhoogde privileges of aanvallen op data die over het netwerk worden getransporteerd. De serverless architectuur is daarnaast niet in staat om op te schalen bij brute-force denial of service-aanvallen. Wanneer deze apps ontwikkeld worden moet daarom ook rekening gehouden worden met de nodige cybersecurity en moet er gezorgd worden voor schaalbaarheid en encryptie.

Het gebruik van blockchain

Met de blockchain technologie is gegevensopslag mogelijk op een decentrale en gedistribueerde manier. Hierdoor wordt een enkel storingspunt geëlimineerd en kunnen hackers grote hoeveelheden gegevens niet compromitteren. Met blockchain kunnen gemanipuleerde gegevens snel geïdentificeerd worden.

Niet alleen richten op gevaar van buitenaf

Bij cybersecurity wordt natuurlijk vaak gedacht aan de bescherming tegen gevaar van buitenaf. Dit jaar wordt duidelijk dat het ook steeds belangrijker is om intern misbruik niet te vergeten. De meeste organisaties hebben geen zicht op het gedrag van gebruikers en hierdoor zijn ze juist kwetsbaar voor bedreigingen van binnenuit. Het is belangrijk om gevoelige informatie veilig te bewaren en niet iedere medewerker in het bedrijf hier toegang toe te geven.