Algemeen

De directiebeoordeling

Wanneer u uw bedrijf laat ISO 9001 certificeren zal het aspect directiebeoordeling naar boven komen. De meeste mensen denken dat een directiebeoordeling gericht is op letterlijk het beoordelen van de directie, al klinkt het logisch het is toch echt niet zo. De ISO 9001 directiebeoordeling draait om het beoordelen van de presentaties van organisatie, in deze

beoordeling wordt voornamelijk de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem serieus bekeken. De directie heeft hierbij de taak om dit te realiseren. In dit artikel leggen wij aan u uit wat de beoordeling precies inhoudt en welke eisen er worden gesteld.

Wat houdt het precies in?

Om de normen van de ISO 9001 te volgen zal de directie van een organisatie zich op twee punten moeten laten zien omtrent het kwaliteitsmanagementsysteem. Deze twee punten zijn de betrokkenheid en het leiderschap. Dit zal redelijk vanzelfsprekend klinken, want de directie van een bedrijf is gewoonlijk al bezig om de missie en visie van de organisatie te

bedenken en te volgen en daarbij het juiste kwaliteitsmanagementsysteem aan te sluiten. Dit systeem moet ervoor zorgen dat de strategische richting van het bedrijf wordt bevorderd. Daarbij is de betrokkenheid van uw directie ook erg belangrijk voor de ISO 9001, want zonder de betrokkenheid van de directie is een externe audit bijna niet te halen.

Wat zijn de eisen van deze beoordeling?

Om de norm van ISO 9001:2015 te behalen zullen er verschillende eisen gevolgd moeten worden tijdens de voorbereiding. Deze eisen zijn:

De voorbereiding

Het desbetreffende bedrijf zal als voorbereiding van de beoordeling verplicht zijn om te gaan kijken naar wat voor verrichtingen in de vorige beoordeling aan de orde zijn gebracht. Daarbij zal ze de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem ook een beoordeling krijgen. Hierna zal er bekeken worden wat voor correcties er in de externe en interne issues er van belang zijn en daarbij essentieel zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem. Als laatste is het erg belangrijk dat er in de voorbereiding informatie wordt samengebracht betreft de prestaties en doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin zullen de: klanttevredenheid en feedback, afwijkingen en corrigerende maatregelen, resultaten van monitoren en meten, auditresultaten en prestaties van externe aanbieders worden meegenomen

De uitslagen

Wanneer de directiebeoordeling is voltooid zal de uitslag u helpen bij het maken van beslissingen en maatregelen betreft het verbeteren van de kansen, het aanpassen van het kwaliteitsmanagementsysteem en de aanpassingen in de drang naar nieuwe middelen.