Tips

De AVG en ISO 27001-norm onder de loep

In de digitale wereld van vandaag zijn gegevens overal. We delen ze elke dag, vaak zonder erbij na te denken. Maar achter de schermen werken bedrijven hard om ervoor te zorgen dat onze gegevens veilig zijn. Daarom is het zo belangrijk dat er regels en normen zoals de AVG en ISO 27001 bestaan. Als je eenmaal begrijpt wat deze regels inhouden, kun je beter geïnformeerde keuzes maken. Bijvoorbeeld welke apps je kunt vertrouwen, of welke websites echt veilig zijn voor online winkelen. De AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is een wet die sinds 2018 van kracht is in de hele Europese Unie. Het belangrijkste doel van de AVG is om mensen meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens. Websites, bedrijven en andere organisaties moeten nu duidelijker zijn over welke informatie ze van jou verzamelen, waarom ze dit doen en hoe lang ze die informatie bewaren. Als je ooit hebt gehoord van ‘cookies’ en waarom websites je toestemming vragen om deze te gebruiken, dat komt allemaal door de AVG. Op de website digitrust.nl kun je meer vinden over hoe bedrijven deze regels naleven.

Wat houdt de ISO 27001-norm In

ISO 27001 is een internationale norm voor informatiebeveiliging. Terwijl de AVG gaat over het beschermen van persoonlijke gegevens, richt ISO 27001 zich op de manier waarop bedrijven hun informatie in het algemeen veilig houden. Dit kan gaan om klantgegevens, bedrijfsstrategieën of andere gevoelige informatie. Een bedrijf dat de ISO 27001 certificering heeft, heeft een bepaald niveau van beveiliging en kan zijn klanten en partners verzekeren dat hun gegevens veilig zijn.

Overeenkomsten tussen de AVG en ISO 27001-norm

Informatiebeveiliging is een belangrijk thema in zowel de AVG als de ISO 27001-norm. Beide hebben hetzelfde einddoel: het beschermen van informatie. Onder informatie vallen persoonlijke gegevens, bedrijfsgeheimen en nog veel meer. Zowel de AVG als ISO 27001 stellen eisen aan organisaties om te zorgen dat deze informatie veilig is. Dit kan betekenen dat er bepaalde beveiligingsmaatregelen genomen moeten worden of dat er regelmatig controles moeten plaatsvinden.

Verschillen tussen de AVG en ISO 27001-norm

Hoewel beide richtlijnen over informatiebeveiliging gaan, richten ze zich op verschillende aspecten. De AVG richt zich specifiek op persoonlijke gegevens van individuen, terwijl ISO 27001 een breder perspectief heeft op informatiebeveiliging binnen een organisatie. Daarnaast is de AVG een wettelijke verplichting in de EU, terwijl ISO 27001 een vrijwillige norm is die bedrijven kunnen volgen.

Het onderscheid is cruciaal

Het begrijpen van zowel de AVG als de ISO 27001-norm is belangrijk, vooral als je in de toekomst met data of binnen organisaties wilt werken. Hoewel ze overeenkomsten hebben, behandelen ze verschillende aspecten van gegevens en informatiebeveiliging. Door ze te onderscheiden, kun je beter begrijpen welke maatregelen een bedrijf moet nemen om compliant te zijn en welke best practices ze volgen om hun informatie veilig te houden. Voor bedrijven is het volgen van deze regels niet alleen een kwestie van naleving, maar ook van vertrouwen. Wanneer klanten weten dat een bedrijf de AVG respecteert en een ISO 27001-certificering heeft, kunnen ze met een geruster hart hun gegevens delen. Het is een teken dat het bedrijf de veiligheid en privacy van zijn gebruikers serieus neemt.