Duurzaamheid

Vijf tips bij het inzamelen van afval

Duurzaamheid speelt bij heel veel bedrijven een steeds belangrijkere rol. Het is dus ook van belang om hier iets mee te doen binnen jouw bedrijf. Het is namelijk fijn als grondstoffen zoveel mogelijk worden behouden en dat er zo min mogelijk CO2 wordt uitgestoten. Er zijn verschillende mogelijkheden om hier je steentje aan bij te dragen. Hoe je dit doet en wat de beste tips zijn, lees je allemaal in dit artikel. Lees snel verder en je zult erachter komen hoe je bij jouw bedrijf het beste afval kunt inzamelen. Dit zou bijvoorbeeld al kunnen met een swill container.

Bronscheiding

Grondstoffen worden steeds schaarser en daarom is het van belang dat er zoveel mogelijk grondstoffen in de kringloop worden gehouden. Bronscheiding kan daarbij helpen. Door afval te scheiden bij de bron ontstaan er zuivere stromen die je goed kunt recyclen. Denk bijvoorbeeld aan plastic en papier. Wanneer deze in de juiste afvalbak gegooid worden, kunnen ze gerecycled worden. Wanneer je toch alles in een restafvalbak gooit, wordt het verbrand en dat is natuurlijk hartstikke zonde. Renewi kan jou helpen bij het inrichten van de juiste afvalbakken binnen jouw bedrijf. 

Betrek de medewerkers van het bedrijf bij het proces voor een grotere kans van slagen

Wanneer je dit idee tot een succes wilt brengen, is het van belang dat de medewerkers ook op de hoogte zijn van wat er gaat gebeuren en wat er van hun verwacht wordt. Leg aan ze uit waar je als organisatie wilt dat jullie duurzaam gaan ondernemen en afval gaan scheiden. Wanneer ze dit goed snappen, zul je merken dat ze ook eerder meewerken aan het idee en hun steentje willen bijdragen. Communiceer dus tijdig wat er verandert en welke afvalstroom waar weggegooid mag worden. Door dit duidelijk te communiceren en zelf het goede voorbeeld te geven, maak je de verduurzaming van jouw afvalinzameling tot een succes binnen jouw organisatie. 

Probeer zoveel mogelijk afval te reduceren

Het doel is dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is. Het is dus van belang dat de CO2-uitstoot omlaag gaat om dit doel te behalen. Door afval zoveel mogelijk te reduceren kun je een stapje in de goede richting zetten. Denk aan het aanschaffen van koffiemokken in plaats van het gebruik van plastic of kartonnen bekertjes. Zo zijn er weer minder legingen nodig van de containers en dat scheelt transport.